Przekaż 1 % podatku

Przekaż 1 % podatku KRS:0000270261 Cel szczegółowy: UKS SKALAR Warszawa

Komunikat Zarządu

Przypominamy, że zgodnie z informacją przekazaną przez trenerów, wprowadzone od września 2010 przez Okręgowy Związek Pływacki zmiany stanowią, że nieobecność zgłoszonego do startu zawodnika nie zwalnia z obowiązku uiszczenia za niego opłaty startowej. 

W naszym Klubie zgodnie z uchwałą Zarządu, opłata startowa pokrywana jest ze środków pozyskanych z dotacji Urzędu Dzielnicy i z opłat wniesionych przez zawodników, przy czym środki z dotacji przeznaczone zostają na opłacenie uczestnictwa w zawodach punktowanych (WOM, Mistrzostwa Polski) oraz współopłacenie innych, w przypadku których organizator pobiera opłatę za każdy start zawodnika. W pozostałych przypadkach obowiązek uiszczenia opłaty spoczywa na opiekunach zgłoszonego zawodnika.
Wszelkie pytania z tym związane prosimy kierować do trenera koordynatora.
Zarząd