Przekaż 1 % podatku

Przekaż 1 % podatku KRS:0000270261 Cel szczegółowy: UKS SKALAR Warszawa

Cele działalności

Naszymi celami są:

  • Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe Ośrodka Sportu i Rekreacji Miasta Stołecznego Warszawy w Dzielnicy Ursus oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu.
  • Angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych.
  • Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim.
  • Organizowanie zajęć sportowych dla członków Klubu w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej.
  • Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych.
  • Organizowanie członkom Klubu różnorodnych form współzawodnictwa sportowego.
  • Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.

    Co roku organizujemy obozy kondycyjne oraz zawody międzyklubowe - zapraszamy do przeczytania relacji i obejrzenia zdjęć w galerii.